Piosenki religijne

Powrót

GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI

1. Gdy się Chrystus rodzi, 
i na świat przychodz1. 
Ciemna noc w jasności 
promienistej brodzi 
Aniołowie się radują, 
Pod niebiosy wyśpiewują: 

Gloria, gloria, gloria,
in excelsis Deo!

2. Mówią do pasterzy,
którzy trzód swych strzegl1. 
Aby do Betlejem,
czym prędzej pobiegl1.
Bo się narodził Zbawiciel, 
Wszego świata Odkupiciel, 

Gloria...

3. "O niebieskie Duchy, 
i posłowie nieba. 
Powiedzcież wyraźniej 
co nam czynić trzeba:
Bo my nic nie pojmujemy, 
Ledwo od strachu żyjemy". 

Gloria...

4. "Idźcież do Betlejem, 
gdzie Dziecię zrodzone, 
W pieluszki powite, 
w żłobie położone: 
Oddajcie Mu pokłon boski, 
On osłodzi wasze troski". 

Gloria...

GDZIE MIŁOŚĆ WZAJEMNA
Gdzie miłość wzajemna i dobroć 
tam znajdziesz Boga żywego.

1. Zgromadziła nas tu razem miłość Chrystusa 
weselmy się w Nim i radujmy.

2. Z pokorą szczerą kochajmy Boga 
i czystym sercem miłujmy się nawzajem.

3. Skoro wszyscy się tu gromadzimy - strzeżmy się
tego, co nas rozdziela.

4. Niech ustaną gniewy i spory 
a pośrodku nas niech będzie Chrystus.

5. Obyśmy oglądali Twoje oblicze, Chryste Boże
razem ze świętymi w chwale Twego Królestwa.

6. To będzie naszą radością czystą i bez granic 
przez nieskończone wieki wieków. Amen.Wcześniejsze:
GDY SERCE TWOJE
GDY SCHODZIMY SIĘ
GDY POPATRZYSZ DOOKOŁA
GDY PO WIELKIM POŁOWIE
GDY PAN ODMIENIŁ LOS SYJONU
Następne:
GDY STOISZ PRZED PANEM
GDY SZUKASZ BOGA
GDY TAK IDZIESZ SAM
GDY TAK KROCZĘ SAM
GDY TRWOGA NAS OGARNIA