Piosenki religijne

Powrót

GRZECHEM ADAMA

1. Grzechem Adama ludzie uwikłani,
Wygnani z raju wołali z otchłani:
"Spuście niebiosa, deszcz na ziemskie niwy,
I niech z obłoków zstąpi Sprawiedliwy".

2. Błąkał się człowiek wśród okropnej nocy,
Bolał, i nikt go nie wspomógł w niemocy.
Póki nie przyszła wiekami żądana,
Z judzkiej krainy Dziewica wybrana.

3. Ona pokorą i oczy skromnymi,
Boga samego ściągnęła ku ziemi:
Że, którego świat nie objął wielkości,
Tego Dziewicze zamknęły wnętrzności.

4. Nie naszą jaką zasługą ściągniony,
Miłość Go sama wiodła w ziemskie strony, 
Wziął ciało ludzkie w nim ból, niedostatki 
Zbratał się z nami, był Synem u Matki.

5. Dajmyż Mu za to dzięki, 1udu wierny, 
Że kochając nas, był nam miłosierny, 
i wznosząc ręce ku niebu jasnemu, 
Śpiewajmy chwałę Bogu najwyższemu.Wcześniejsze:
GRZECH PRZETAPIA
GOŚĆ Z AFRYKI
GOŁĄBKO MA
GONIĘ CIEBIE PANIE
GOLGOTA
Następne:
GWIAZDO JASNOŚCI
GWIAZDO ZARANNA
GWIAZDO ŚLICZNA
GŁOS WDZIĘCZNY
GŁOSEM TWOIM