Piosenki religijne

Powrót

HEJNAŁ WSZYSCY ZAŚPIEWAJMY

  d    a e a d a7 d 
1. Hejnał wszyscy zaśpiewajmy, 
 d  a  e a G a e a 
cześć i chwałę Panu dajmy, 
F a F   G a F a d
nabożnie k`Niemu wołajmy.

2. Mocny Boże z wysokości, 
Ty światłem swej wszechmocności 
rozpędź piekielne ciemności.

3. Jużci ona noc minęła, 
co wszystek świat ucisnęła, 
a początek z grzechu wzięła.

4. Na to Boży Syn jedyny, 
by ciemności zniósł i winy, 
w żywot zstąpił świętej Panny.

5. Temu Bóg dał nas w opiekę, 
by czartowską zniósł z nas rękę 
i piekielną odjął mękę.

6. Ten łaskawie nas przyjmuje, 
z wiecznych ciemności wyjmuje, 
światłość zbawienną gotuje.

7. Boże, prawdziwa światłości, 
Ty oświeć nasze ciemności, 
wiodąc do swojej jasności.Wcześniejsze:
HEJ, JEZU, KRÓLEM TYŚ
HEJ, HEJ, DALEKA DROGO
HEJ PRZYJACIELE
HEJ PAWLE
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
Następne:
HETMANKA
HEWENU SHALOM
HOMO HOMINI
HOSANNA
HOSANNA