Piosenki religijne

Powrót

IDZIEMY W RYTM PIEŚNI MIŁOŚCI

Idziemy w rytm pieśni miłości,  a C G D
śpiewając na cześć Króla Chwał.  a C G D
Ma moc, aby piekło otworzyć,   a C G D
uwolnić od grzechu i zła.     F G A
Niesiemy więc flagę zbawienia,  D C D
a Jezus, nasz Mistrz i nasz Pan, F G A
to armia czcicieli stoi z Nim wraz,      h fis G D
w ogniu ochrzczona, niosąca tej chwały blask. e h C e A

Wznosimy krzyk! Zwycięski krzyk!      (G) D A G A D A G
Gdyż Baranka Krwią zwyciężyliśmy  A h fis
i słowem naszych ust.        G D A
A walka trwa! Dla Pana Chwał    (G) D A G A D A G
swe życie składamy, by tryumf Chrystusa A h fis G
w tym świecie mógł brzmieć!    A DWcześniejsze:
IDZIE NASZA KARAWANA
IDZIE MÓJ PAN
IDZIE JEZUS
HYMN PAPIESKIEGO DZIEŁA MISYJNEGO DZIECI
HYMN O ŚWIĘTYM JANIE SARKANDRZE
Następne:
IDZIEMY ZA TOBĄ
IDZIESZ PRZEZ WIEKI
IDĄ WYSŁAŃCY
IDŹ I POWIEDZ SKALE
IDŹ MOJŻESZU