Piosenki religijne

Powrót

ID¬MY TULMY SIĘ

1. IdĽmy, tulmy się jak dziatki,
Do Serca Maryi Matk1.
Czy nas nęka życia trud,
czy to winy czerni brud!
IdĽmy, idĽmy ufnym krokiem,
z rzewnym sercem łzawym okiem:
Serce to zna dzieci głos,
odwróci bolesny cios.

2. Ach, to Serce dobroć sama,
najczulsze z córek Adama.
Jest otwarte w każdy czas,
samo szuka, wzywa nas:
"PójdĽcie do mnie dziatki moje,
wyczerpuj±c łaski zdroje:
Kto mnie znajdzie, życie ma,
Temu Syn zbawienie da.

3. To Maryi Serca chwała,
że zgubionym Zbawcę dała.
Jemu¶ winien, ¶wiecie cud,
że Bóg zst±pił zbawić lud.
Pod nim Jezusa nosiła,
do Niego rzewnie tuliła,
Wychowała, by Bóg Syn
zgładził długi naszych win.

4. Więc do Ciebie, jak do Matki
idziem, tulim się Twe dziatk1.
Matko, ulżyj życia trud,
zmyj z serc na5zych winy brud.
Ty nas kochasz, a my .Ciebie,
Niech się z Tob± zł±czym w niebie.
Matko, kto nie kocha Cię,
Dzieckiem Twym nie zowie się.Wcze¶niejsze:
ID¬CIE NA CAŁY ¦WIAT
ID¬, OGŁO¦ TO PO GÓRACH!
ID¬ NA CAŁY ¦WIAT
ID¬ MOJŻESZU
ID¬ I POWIEDZ SKALE
Następne:
IDŻCIE JUŻ NA ULICE
IMIĘ PANA CHWALMY WCIˇŻ
ISKRA
IZRAEL
JA CHCĘ ŻYĆ DLA KRÓLA