Piosenki religijne

Powrót

JAK CENNA JEST DLA MNIE

Jak cenna jest dla mnie Twoja łaska Panie
Do Ciebie przychodzą synowie ludzcy
Nasycisz ich tłuszczem, napoisz potokiem
I schronią się w cieniu skrzydeł Twoich

1. Łaskawość Twoja Panie sięga nieba
   A Twoja wierność samych obłoków
   Twa sprawiedliwość jak najwyższe góry
   Wyroki Twoje jak wielka otchłań

2. Albowiem w Tobie jest źródło życia
   I w Twej światłości oglądamy światłość
   Zachowaj łaskę Twą dla tych co Cię znają
   I sprawiedliwość dla prawych sercemWcześniejsze:
JAK BRZASK
JAHWE JEST MOJĄ MOCĄ
JAHWE
JA, PAN, JESTEM ŚWIADOM
JA, PAN BÓG TWÓJ
Następne:
JAK CI DZIĘKOWAĆ
JAK CI DZIĘKOWAĆ
JAK CIEŃ DRZEW
JAK CIĘ ZROZUMIEĆ, TAJEMNICO
JAK DAWID