Piosenki religijne

Powrót

JEDYNY BOŻE,PANIE NASZ

1. Jedyny Boże, Panie nasz, Ty swoje dzieci dobrze znasz.
Niech zawsze wierne będą Ci, oddając Tobie hołdy czci.
Niech Twoje Słowo karmi nas przez cały ziemski życia czas wiarą, 
nadzieją, miłością i Twoją boską czułością.

2. O Trójco Święta, Życie Twe to Miłość, która kocha mnie dobrocią tak niepojętą, bo zawsze czystą i świętą.
Przez cały świat ten stworzony, o Boże bądż uwielbiony. Niech ludzkość całego świata, kocha Cię i niech się zbrata.

3. Prowadż nas Trójco w święty czas trzeciego tysiąclecia łask. 
Prowadż, o Boże, świat cały do żródeł boskiej Twej chwały.
Niech oglądamy nowy świat, w którym króluje Boży ład. 
Niech wzrasta zawsze wspaniały, dla Twojej i naszej chwały.Wcześniejsze:
JEDNEGO MAMY OJCA
JEDEN W NATURZE
JEDEN JEST TYLKO PAN
JEDEN CHLEB
JASNOGÓRSKA PANI
Następne:
JEDYNY PAN
JERUZALEM
JEST DROGA, KTÓRA WIEDZIE NAS
JEST JEDNO CIAŁO
JEST MOC