Piosenki religijne

Powrót

JEZU CHRYSTE

1. Jezu Chryste, Panie miły,
O Baranku tak cierpliwy,
Wzniosłeś, wzniosłeś na krzyż
ręce Swoje.
Gładząc, gładząc, nieprawości moje.

2. Płacz Go, człowiecze mizerny,
Patrząc, jak jest miłosierny,
Jezus, Jezus na krzyżu umiera,
Słońce, słońce, jasność swą zawiera.

3. Pan wyrzekł ostatnie słowa,
Zwisła Mu na piersi głowa.
Matka, Matka pod Nim frasobliwa,
Stoi, stoi z żalu ledwie żywa.

4. Zasłona się potargała,
Ziemia się rwie, ryczy skała.
Setnik, setnik woła: Syn to Boży!
Tłuszcza, tłuszcza wierząc,
w proch się korzy.

5. Na koniec Mu bok przebito,
Krew płynie z wodą obfito.
Żal nasz, żal nasz dziś wyznajem łzami,
Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami.Wcześniejsze:
JESZCZE SIĘ KIEDYŚ ROZSMUCĘ
JESTEŚMY LUDEM KRÓLA CHWAŁ
JESTEŚ TUŻ OBOK MME
JESTEŚ RADOŚCIĄ MOJEGO ŻYCIA
JESTEŚ PANIE WINNYM KRZEWEM
Następne:
JEZU CIERPIĄCY
JEZU DROGI
JEZU MIŁOSIERNY
JEZU MIŁOŚCI TWEJ
JEZU PODAJ DŁOŃ