Piosenki religijne

Powrót

JEZU MIŁOŚCI TWEJ

1. Jezu miłości Twej, Ukryty w Hostii tej
Wielbimy cud, Żeś się pokarmem stał,
Żeś nam Swe Serce dał,
Żeś skarby łaski zlał, na wierny lud.

2. Dla biednych stworzeń Twych,
Co ostrzem grzechów swych - Zraniły Cię,
Włócznią, co w boku tkwi, Otwierasz Serca drzwi,
By w Twojej Boskiej Krwi - Obmyły się.

3. I w Boskim Sercu tam - Schronienie dajesz nam,
O Jezu mój! Aby nas żądłem swym
Wróg nasz nie dotknął w Nim
By się przed piekła złem - Lud ukrył Twój.

4. Twe Serce tronem łask,
I miłosierdzia blask - W Nim świeci się,
Panie, Ty widzisz sam, jak bardzo ciężko nam,
Więc grzesznym pozwól tam - Przytulić się.

5. O Jezu, Zbawco nasz, Co nędzę naszą znasz,
Grzeszników zbaw, By święte życie wieść,
A potem Tobie cześć - W niebiosach mogli nieść,
O Jezu, spraw!Wcześniejsze:
JEZU MIŁOSIERNY
JEZU DROGI
JEZU CIERPIĄCY
JEZU CHRYSTE
JESZCZE SIĘ KIEDYŚ ROZSMUCĘ
Następne:
JEZU PODAJ DŁOŃ
JEZU TYŚ JEST
JEZU W HOSTII UTAJONY
JEZU ZBAWCO
JEZU ZOSTAŃ W NAS