Piosenki religijne

Powrót

ANIOŁ PAŃSKI

W. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi 
O. I poczęła z Ducha Świętego
Zdrowaś Maryjo...
W. Oto ja służebnica Pańska,
O. Niech mi się stanie według słowa Twego. 
Zdrowaś Maryjo...
W. A słowo stało się ciałem 
O. I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
W. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać 
w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim 
wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego 
i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.Wcześniejsze:
ANIELSKĄ PIEŚŃ
ANIELSKIE TWE WEJRZENIE
ANIELI W NIEBIE ŚPIEWAJĄ
ANIELE ZIEMSKI
ANIELE STRÓŻU DUSZY
Następne:
ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁ
ANIOŁ STRÓŻ
ANIOŁ STRÓŻ
ANIOŁEK
APEL JASNOGÓRSKI