Piosenki religijne

Powrót

KIEDY W SŁOŃCU ROZWIJAM ŻAGLE

1. Kiedy w słońcu rozwijam żagle, 
kiedy jestem Kainem i Ablem, 
kiedy blask mnie szlachetny otoczy, 
kiedy brudne mam ręce i oczy.

Ref. Chciej mnie zrozumieć, Panie, 
chciej mnie zrozumieć. 
Chciej mnie odnaleźć w tłumie, 
w tym ślepym tłumie, 
nie wywyższyć, nie wynieść nad poziom, jak płomień, 
lecz oczyścić wiatrem i wodą świadomie. 
Zła i dobra rozdzielić w sobie ciągle nie umiem, idę
z trudem naprzeciw Tobie, chciej mnie zrozumieć. /bis

2. Kiedy z Tobą rozmawiam szczerze, 
kiedy w Ciebie z uporem nie wierzę,
kiedy z Tobą w ofierze się scalam, 
kiedy niebo Twe jasne podpalam.

3. Kiedy z Tobą odnawiam dialog, 
kiedy tłukę Twych zasad Dekalog, 
kiedy całą Ci wielkość odbieram, 
kiedy z Tobą na ustach umieram.Wcześniejsze:
KIEDY W JASNĄ, SPOKOJNĄ, CICHĄ NOC
KIEDY RANNE
KIEDY ON PRZYJDZIE SAM
KIEDY NOWY WSTAJE DZIEŃ
KIEDY NOWY WSTAJE DZIEŃ
Następne:
KIEDY WRESZCIE WYRUSZYSZ
KIEDY ZIEMIA POD STOPAMI BĘDZIE DRŻEĆ
KIEDYŚ O JEZU
KIEDYŚ UJRZĘ CIĘ
KIM JA JESTEM