Piosenki religijne

Powrót

KRÓLOWI KRÓLÓW PLĄS

e
Królowi Królów pląs, Królowi Królów śpiew,
  a    H      a         H
On życie za mnie dał, z niewoli wywiódł mnie,
      e       H7
W Jego wolności kroczyć chcę.
       e
Gdy z Nim zacząłem iść, poruszył serce me,
  a      H
Znalazłem życia sens
       e   H7       a   H
Chcę, Panie, wielbić Cię, Tyś żywym słowem jest,
   a      H7 e
Co zbawia mnie łaską swą.
H7 e
Zaśpiewam Ci, zatańczę Ci,
 a       H
Bo Tyś wyzwolił mnie,
a     H7   a    H7
Uwielbiam Cię, wysławiam Cię,
   H       e
Bo znam zwycięstwo Twe.Wcześniejsze:
KRÓLOWEJ ANIELSKIEJ
KRÓLOWA JASNEJ GÓRY
KRÓLESTWO BOŻE
KRÓLA WZNOSZĄ SIĘ ZNAMIONA
KRÓL KRÓLÓW, PAN PANÓW
Następne:
KRÓLOWO APOSTOŁÓW
KRÓLOWO I MATKO
KRÓLOWO ZIEM POLSKICH
KRÓLU ODWIECZNY
KRÓLU, BOŻE ABRAHAMA