Piosenki religijne

Powrót

KRÓLU, BOŻE ABRAHAMA

1. Królu Boże Abrahama,
W Tobie moc i dobroć sama!

2. Wejrzyj na to ludzkie plemię,
A pogodę deszcz żyzny) daj na ziemię.

3. Niechaj zna lud prawowierny,
Żeś jest Pan Bóg miłosierny:

4. A my Cię za ten dar wielki,
Wielbić będziem na czas wszelk1.Wcześniejsze:
KRÓLU ODWIECZNY
KRÓLOWO ZIEM POLSKICH
KRÓLOWO I MATKO
KRÓLOWO APOSTOŁÓW
KRÓLOWI KRÓLÓW PLĄS
Następne:
KRÓLUJ NAM CHRYSTE
KRZEWIE PŁONĄCY MOJŻESZA
KRZYŻ
KRZYŻU CHRYSTUSA
KRZYŻU SWIĘTY