Piosenki religijne

Powrót

KRÓLU ODWIECZNY

1. Królu odwieczny wszechświata 
i Zbawco całej ludzkości, 
Twoje zwycięstwo nad śmiercią
otwarło łaski podwoje.

2. Dzisiaj wstępujesz do nieba,
by zasiąść z Ojcem na tronie; 
On Ci na wieki przekazał 
władanie wszelkim stworzeniem.

3. Wszystko, co żyje na ziemi, 
napełnia otchłań i niebo, 
Tobie poddane na zawsze, 
przed Tobą zgina kolano.

4. Drżą aniołowie zdumieni 
odmianą losu człowieka: 
ciało obmyte z przewiny 
króluje w Słowie Wcielonym.

5. Ty jesteś, Chryste, radością, 
nagrodą nam obiecaną; 
świata całością kierujesz, 
poskramiasz złudy doczesne.

6. Przeto prosimy Cię, Panie, 
byś wszystkim grzechy przebaczył, 
serca pociągnął ku Tobie 
przez łaskę z nieba wylaną.

7. Kiedy zaś przyjdziesz nas sądzić 
wśród chmur płonących czerwienią,
daruj nam karę należną
i przywróć godność straconą.

8. Jezu, co w niebo wstępujesz, 
Niech Ciebie z Ojcem i Duchem 
śpiew odkupionych wysławia 
przez całą wieczność bez końca.Wcześniejsze:
KRÓLOWO ZIEM POLSKICH
KRÓLOWO I MATKO
KRÓLOWO APOSTOŁÓW
KRÓLOWI KRÓLÓW PLĄS
KRÓLOWEJ ANIELSKIEJ
Następne:
KRÓLU, BOŻE ABRAHAMA
KRÓLUJ NAM CHRYSTE
KRZEWIE PŁONĄCY MOJŻESZA
KRZYŻ
KRZYŻU CHRYSTUSA