Piosenki religijne

Powrót

LITANIA LORETAŃSKA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,          zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,     módl się za nami.
Matko Kościoła,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucieczko grzesznych, 
Pocieszycielko strapionych, 
Wspomożenie wiernych, 
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,    módl się za nami 
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 
Królowo Wyznawców, 
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego, 
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć 
się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej
Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych 
utrapień i obdarzyć wieczną radością.
Przez Chrystusa Pana naszego. 
W. Amen.Wcześniejsze:
LIST DO SAMEGO SIEBIE - MANITOU
LEW JUDY
LAUDATO SII
LAUDATO SI SIGNORE MIO
LAUDATE DOMINUM
Następne:
LIŚĆ
LIŚĆ
LUD TWÓJ PANIE
LUDU KAPŁAŃSKI
LUDU MÓJ LUDU