Piosenki religijne

Powrót

LUDU KAPŁAŃSKI

Ref.: Ludu Kapłański, Ludu Królewski 
Zgromadzenie ¦więte, Ludu Boży, 
¦piewaj twemu Panu?

1. Tobie ¶piewamy, o Synu umiłowany Ojca! 
Uwielbiamy Cię, M±dro¶ci przedwieczna, 
Żywe Słowo Boga.

2. Tobie ¶piewamy, Jedyny Synu Maryi Panny! 
Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie, 
Ty¶ nas przyszedł zbawić.

3. Tobie ¶piewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich! 
Uwielbiamy Cię, o Chryste nasz Królu,
Cichy i pokorny.

4. Tobie ¶piewamy, Jedyny Po¶redniku ludzko¶ci! 
Uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie,
Drogo nas wiod±ca.

5. Tobie ¶piewamy, Arcykap1anie w Nowym Przymierzu? 
Uwielbiamy Cię, o Boże pokoju,
Przez Krew Twego Krzyża.

6. Tobie ¶piewamy, Ożywcze ¬ródło daj±ce laskę! 
Uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienie,
Żywa Wodo, Chryste.

7. Tobie ¶piewamy, o Winny Szczepie przez Ojca dany! 
Uwielbiamy Cię, o Krzewie Ożywczy,
My Twe latoro¶le.

8. Tobie ¶piewamy, prawdziwa Manno, daj±ca życie! 
Uwielbiamy Cię, o Chlebie żyj±cy,
Który¶ zst±pił z nieba.

9. Tobie ¶piewamy, Pasterzu wiod±cy do Królestwa! 
Uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzasz 
Wszystkie owce Twoje.Wcze¶niejsze:
LUD TWÓJ PANIE
LI¦Ć
LI¦Ć
LITANIA LORETAŃSKA
LIST DO SAMEGO SIEBIE - MANITOU
Następne:
LUDU MÓJ LUDU
LUDZIE, KTÓRYCH PANEM BÓG
LUDZIE, LUDZIE
LUDZIE, LUDZIE
LULAJŻE JEZUNIU