Piosenki religijne

Powrót

MODLITWA

  c
1. O Panie, naucz mnie
 g
Twym światłem braciom być.
 B
Zrozumieć w ludziach to,
f        c
co może trudne jest.

Umieć im patrzeć w twarz -
 g
z nimi do Ciebie iść
 Gis
i nie uskarżać się,
 f        G
że życie trudne jest,
 c     Gis  f
że kochać trudno jest,
 B
że mi nie starcza sił.
Gis   f      c
O Panie mój, o Boże mój!

2. Daj tylko tyle sił,
bym nie oglądał się,
nie lękał o swój los,
lecz ciągle kochać chciał.
Bym wierzył w ludzki trud,
w codziennych zmagań sens,
w tę miłość, którą w nas
złożyłeś jako dar -
bliskości Twojej znak,
naszej nadziei moc.
O Panie mój, o Boże mój!

3. Daj sercu Twoją moc,
bym nie zatrzymał się,
lecz ciągle walczyć chciał,
miłości uczył się.
Niech ona złączy nas
w miłości bratni krąg,
by wszyscy chcieli dać,
choć cząstkę swoich serc,
która zjednoczy nas,
pomoże lepiej żyć.
O Panie nasz, o Boże nasz!

4. O Panie, naucz nas
światłem dla siebie być.
Pokochać w sobie to,
co może trudne jest.
Zrozumieć małość w nas,
ukochać prosty gest:
uśmiechu jasny blask,
przyjaznych dłoni dar,
otwarte serca drzwi,
bo w nich Twa miłość trwa.
O Panie nasz, o Boże nasz!Wcześniejsze:
MOCĄ SWĄ OBDARZ NAS
MIŁUJĘ CIĘ PANIE
MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE
MIŁOŚCIĄ ŻYĆ
MIŁOŚĆ, KTÓRĄ JEST BÓG W NAS
Następne:
MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA
MODLITWA BONAWENTURY
MODLITWA CZŁOWIEKA PROSTEGO
MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ OSTROBRAMSKIEJ
MODLITWA DZIECKA