Piosenki religijne

Powrót

MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA

      F    B    F
1. Nadeszła, Ojcze, godzina moja,
        d  B      B6 (C7)
Otocz Mnie chwałą, bym wielbił Cię,
C9     a
Bym Twoją mocą
d        a
Dał życie na wieki
B       C C9      F
Tym, których, Ojcze, oddałeś mi.

2. Twe Imię, Ojcze, im objawiłem,
To Twoje dzieci, któreś mi dał,
A oni wierzą
We wszystkie Twe słowa,
Za nimi proszę, abyś ich strzegł.

3. Świat jest im wrogiem, bo nie zna Ciebie,
Jak Mnie posłałeś, posyłam ich,
Uświęć ich w prawdzie,
Twe słowo jest Prawdą,
Za nich w ofierze poświęcam się.

4. Niech będą jedno, jak my jesteśmy,
Ja, Ojcze, w Tobie, a we Mnie Ty,
Aby świat poznał,
Że Ty Mnie posłałeś,
Że Ty ich kochasz, jak kochasz Mnie.

5. Chcę także, Ojcze, których mi dałeś,
Zabrać ze sobą do chwały Twej.
Niechaj zobaczą,
Jak bardzo Mnie kochasz,
By szczęście nasze mieszkało w nich.Wcześniejsze:
MODLITWA
MOCĄ SWĄ OBDARZ NAS
MIŁUJĘ CIĘ PANIE
MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE
MIŁOŚCIĄ ŻYĆ
Następne:
MODLITWA BONAWENTURY
MODLITWA CZŁOWIEKA PROSTEGO
MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ OSTROBRAMSKIEJ
MODLITWA DZIECKA
MODLITWA FRANCISZKA Z ASYŻU