Piosenki religijne

Powrót

BˇD¬ MI LITO¦CIW

  e     C    H7    e 
1. B±dĽ mi lito¶ciw, Boże nieskończony, 
C      e   H7      e
według wielkiego miłosierdzia Twego! 
G    e   H7     e H7
Według lito¶ci Twej niepoliczonej 
 e       C    H7     e
chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.

2. Obmyj mię z zło¶ci, obmyj tej godziny.
Oczy¶ć mię z brudu, w którym mię grzech trzyma.
Bo ja uznaję wielko¶ć mojej winy 
i grzech mój zawsze przed mymi oczyma.

3. Odpu¶ć przed Tob± grzech mój popełniony; 
bo¶ przyrzekł, że ta kary ujdzie głowa, 
któr±ć przyniesie grzesznik uniżony; 
by nie mówiono, że nie trzymasz słowa.

4. Chciej mi otworzyć usta moje, Panie, 
bym ¶piewał chwałę Twojego Imienia;
je¶li chcesz ofiar, wszak na nie mnie stanie, 
lecz nie tak miłe s± całopalenia.

5. Ofiara Bogu: żalem zdjęta dusza, 
serce skruszone i upokorzone, 
to do lito¶ci najprędzej Go wzrusza, 
te dary miłe przed Nim położone.Wcze¶niejsze:
BˇD¬ KRÓLOWˇ
BˇD¬ BŁOGOSŁAWIONA
BYŁA CICHA I PIĘKNA JAK WIOSNA
BYŁ TAKI DZIEŃ
BYĆ BLIŻEJ CIEBIE CHCĘ
Następne:
BˇD¬ MOCNY I WIERZ
BˇD¬ POZDROWIONA
BˇD¬ POZDROWIONY
BˇD¬ ¦WIATŁO¦CIˇ
BˇD¬CIE MOCNI