Piosenki religijne

Powrót

MOJE OCZY

Będę chwalił Pana, bo to On usłyszał głos mego błagania,  E A E H7
On nakłonił ku mnie Swego ucha w dniu, w którym wołałem.  E A E H A E
Więzy śmierci oplatały mnie, dosięgały mnie otchłanie,   E A E H7
lecz wołałem, wierząc w Jego moc: uratuj mnie, mój Panie.  E A E H7 E

Moje oczy od łez, nogi od upadku uchronił Pan, uchronił Pan.  E A E H7 E
On ocalił od śmierci, On wyrwał z ciemności.   E A E H7
Będę chodził w krainie życia w Jego obecności.  E A E H7 EWcześniejsze:
MOIM PANEM JEST JEZUS
MOI PRZYJACIELE
MODLITWA WĘDROWNEGO GRAJKA
MODLITWA FRANCISZKA Z ASYŻU
MODLITWA DZIECKA
Następne:
MOJE SERCE JEMU ZAUFAŁO
MOJE SŁOWA CIĘ WYDAŁY
MOSTY
MOŻE DALEKO JESTEŚ OD NIEGO
MOŻE MASZ ZŁY DZIEŃ