Piosenki religijne

Powrót

NIECH SIĘ RADUJĄ NIEBIOSA (PS. 95)

Niech się radują niebiosa i ziemia,
Bo Pan królować przychodzi.

1. Zaśpiewajcie Panu nową pieśń - zaśpiewajcie
Panu - wszystkie ziemie - zaśpiewajcie Panu,
błogosławcie Mu - co dzień głoście Jego zbawienie.

2. Głoście Panu ludy chwałę, moc - imieniowi Jego
cześć oddajcie - złóżcie Mu ofiarę,
wejdźcie w Jego dom, czcijcie Pana w stroju
odświętnym.

3. Niechaj przed Nim zadrży cały świat,
głoście 1udom, że sam Pan kró1uje;
On utwierdził ziemię, by nie chwiała się
sprawiedliwie rządzi ludam1.

4. Niech się cieszy niebo z ziemią wraz,
niech brzmi morze z mieszkańcami swymi,
niech się radują pola z, plonem swym,
wszystkie drzewa leśne przed Panem.

5. Cieszcie się, bo, oto idzie Pan,
idzie królować całej ziemi,
będzie sprawiedliwie, sądził ziemi krąg,
według swojej wierności - narody.

3.Nie opuszczaj nas.
I dlatego Twoje Imię,
W sercach naszych nie zaginie.
Będziem wołać, błagać, prosić,
Wszędzie, zawsze cześć Twą głosić.

4. Nie opuszczaj nas... 
I w sieroctwie, w opuszczeniu,
I w tęsknocie i w cierpieniu.
I w ubóstwie i w chorobie,
Zawsze będziem ufać Tobie.

5. Nie opuszczaj nas...
Pójdziem chętnie drogą krzyża,
Bo nas krzyż do Ciebie zbliża.
Bo nas krzyż dziś nie przestrasza,
Bo w krzyżu nadzieja nasza.Wcześniejsze:
NIECH PRZYJMIE
NIECH PRZYJDZIE DZIŚ TWÓJ ŚWIĘTY DUCH
NIECH PAN UDZIELI MOCY
NIECH OBLICZE TWE
NIECH NAS PAN BŁOGOSŁAWI
Następne:
NIECH STRUMIENIE ŻYWEJ WODY
NIECH TWA ŻYWA WODA
NIECH TWÓJ ROZBŁYŚNIE DZIEŃ
NIECH W ŚWIĘTO RADOSNE (SEKWENCJA)
NIECH WAM Z SYJONU