Piosenki religijne

Powrót

NIECHAJ BĘDZIE UWIELBIONY

      G                  D e
1. Niechaj będzie uwielbiony Bóg nasz, Pan nad pany, 
 C                    A7 D
bo nawiedził i wyzwolił lud Swój, lud wybrany.

  G                     C G
2. Bo nas podniósł i moc Jego znowu wśród nas widać, 
  a                  D      G
przez tych świętych, których znalazł z potomstwa Dawida.

3. Według Swojej obietnicy, którą w czasach dawnych, 
ogłaszali nam prorocy, słowem Jego sławni.

4. Przyrzekł przez nich, że wybawi nas od nieprzyjaciół, 
i że żadnej nienawiści nie da nas wytracić.

5. Przyrzekł, że dla naszych ojców będzie miłosierny, 
że Przymierza nie zapomni, że nam będzie wierny.

6. Że dotrzyma Swej przysięgi wobec Abrahama, 
który stał się ojcem wiernych, gdy się nie załamał.

7. Przyrzekł, że my dzieci wiary, wolni z ręki wrogów, 
niewzruszenie będziem mogli służyć tylko Bogu.

8. W pobożności wiodąc życie i sprawiedliwości, 
przez dzień każdy, coraz bliżej spotkania w wieczności.

9. Tak Cię dzisiaj, dziecię Swoje, Pan Bóg potrzebuje, 
byś szedł przed Nim jako prorok, co drogę gotuje.

10. I wśród ludu Jego głosił naukę zbawienia, 
aby wszyscy dostąpili grzechów przebaczenia.

11. Bo w Swym Sercu się lituje Pan Bóg Wszechmogący, 
i dlatego wciąż przychodzi jak Wschodzące Słońce.

12. By rozproszyć grozę śmierci tym, co żyją w mroku 
i nawrócić ich na drogę, która daje pokój.

13. Chwała, cześć i uwielbienie w Trójcy Jedynemu, 
Bogu Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu:

14. Temu, który był w wieczności, który jest na niebie, 
który przyjdzie w końcu czasów, by nas wziąć do Siebie.Wcześniejsze:
NIECHAJ BĘDZIE GŁOŚNO WSZĘDZIE
NIECH...
NIECH ŻYJE JEZUS ZAWSZE W SERCU MYM
NIECH ZIEMIA I NIEBO WYSŁAWIA CIĘ, PANIE
NIECH ZAPŁONIE PŁOMIEŃ
Następne:
NIECHAJ MIŁOŚĆ TWA
NIECHAJ Z NAMI BĘDZIE PAN
NIECHAJ ZSTAPI DUCH TWÓJ
NIEGODNY
NIEGODNY JESTEM, PANIE