Piosenki religijne

Powrót

NIEGODNY JESTEM, PANIE

    d
Ref. Niegodny jestem, Panie, 
  B7
przyjąć Cię do mej duszy, 
 g7
lecz niech to wyznanie, 
 E7        A7 
niech Cię żal mój wzruszy. 
 d
Pociesz mnie przebaczeniem, 
 B7
daruj mi winy, zbrodnie, 
 g7
i uświęć Twym wejrzeniem, 
E7       A7 d
bym Cię przyjął godnie.

   d
1. Dzieci niegodne tak wielkiej ofiary 
  g7        A7
z Twego stołu dary biorą: 
 d
Ręce do Ojca podnoszą po dary 
g7         A7
i z ufnością, i z pokorą. 

Panem Tyś naszym i Ojcem na wieki, 
chociaż słabi pobłądzimy, 
przecież spod Twojej nie wyjdziem opieki, 
gdy Cię pośród nas czujemy.

2. My za Chrystusa idziemy przykładem, 
czy w nieszczęściu, czy w niedoli.
On nam pokazał i wzory, i szlaki, 
jak żyć według Ojca woli. 
Boży Baranku, co gładzisz grzech świata, 
aby lud Twój żył bezpieczny 
uproś nam wiarę i miłość do brata, 
daj nam pokój, pokój wieczny.Wcześniejsze:
NIEGODNY
NIECHAJ ZSTAPI DUCH TWÓJ
NIECHAJ Z NAMI BĘDZIE PAN
NIECHAJ MIŁOŚĆ TWA
NIECHAJ BĘDZIE UWIELBIONY
Następne:
NIEPOJĘTE DARY DLA NAS DAJE
NIEPOKALANA
NIEPOKALANA
NIESKALANA
NIEWYCZERPANE SĄ ŁASKI TWE, PANIE