Piosenki religijne

Powrót

NIESKALANA

O Maryjo, Bogarodzico, nadziejo grzesznych,  d A d C d F g d
wysłuchaj nas.                g A d
Ty, która ocalasz, opatrujesz rany, przyoblekasz chwałą, F g d A d g
chronisz pod swój płaszcz.           F A
O Maryjo, Błogosławiona, módl się za nami,   d A d C d F g d
śmierci wyrwij nas.              g A d

Nieskalana, Nietknięta, cała czysta,  F d C
Rodzicielko Boża, Maryjo.        d g A
Nadziejo pozbawionych nadziei,     F d C
wspanialsza od Niebian, Pani nasza.   d g A
Wesele Świętych, Chlubo Męczenników,  d g
Korono Dziewic, Wszystkich Królowo.   F g A

Tyś zrodziła Boga i Człowieka, 
Dziewico w poczęciu i po zrodzeniu.
Tyś obroną i wspomożeniem grzeszników, 
Tyś pewną przystanią rozbitków,
Opiekunką sierot, pociechą utrapionych, 
Tyś chwałą i radością Dziewic.Wcześniejsze:
NIEPOKALANA
NIEPOKALANA
NIEPOJĘTE DARY DLA NAS DAJE
NIEGODNY JESTEM, PANIE
NIEGODNY
Następne:
NIEWYCZERPANE SĄ ŁASKI TWE, PANIE
NOCĄ OGRÓD OLIWNY
NOWE PRZYKAZANIE
NOWY ROK BIEŻY
O ... SURREXIT CHRISTUS, ALLELUJA!