Piosenki religijne

Powrót

O DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ

O Duchu Święty przyjdź do mego serca h fis7
O Boże Żywy, mocą Twoją świętą    e7 fis7
Pociągnij me serce ku sobie.     D e7 fis Fis h

Racz mi udzielić roztropnej miłości
I daru świętej bojaźni.
Zachowaj od wszelkiej złej myśli

Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem
Ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem.
Święty mój Ojcze i słodki mój Panie

Wspomóż mnie w każdej Twej służbie
Chryste miłości daj mi swą miłość  /2xWcześniejsze:
O DOBRE CZYNY MOICH LUDZKICH RĄK
O CZARNA PANI WITAJ NAM
O CZARNA PANI
O CUDA NIEPOJĘTE
O CUDA
Następne:
O DUSZO WSZELKA NABOŻNA
O GWIAZDO BETLEJEMSKA
O JEZU, BOŻE UTAJONY
O JEZU, CICHY I POKORNY
O JEZU, NASZ ZBAWICIELU