Piosenki religijne

Powrót

PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI

  E fis gis fis E E4 E E4 
1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, 
E fis gis fis E E4 E E7 
do J e z u s a i Panienki! 
fis H7  E  cis7
Powitajmy maleńkiego 
H7 fis H7 E  E7(E)
i Maryję, Matkę Jego. /bis

2. Witaj, Jezu ukochany, 
od Patryarchów czekany. 
Od Proroków ogłoszony, 
od narodów upragniony. /bis

3. Witaj, Dziecineczko w żłobie, 
wyznajemy Boga w Tobie. 
Coś się narodził tej nocy, 
byś nas wyrwał z czarta mocy. /bis

4. Witaj, Jezu nam zjawiony; 
witaj, dwakroć narodzony, 
raz z Ojca przed wieków wiekiem, 
a teraz z Matki człowiekiem. /bis

5. Któż to słyszał takie dziwy? 
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy, 
Ty łączysz w Boskiej Osobie 
dwie natury różne sobie. /bis

6. O szczęśliwi pastuszkowie, 
któż radość waszą wypowie! 
Czego Ojcowie żądali, 
wyście pierwsi oglądali. /bis

7. O Jezu, nasze kochanie, 
czemu nad niebios mieszkanie 
przekładasz nędzę, ubóstwo, 
i wyniszczasz swoje Bóstwo? /bis

8. Miłości to Twojej dzieło 
z miłości początek wzięło. 
Byś nas zrównał z Aniołami, 
poniżasz się między nami. /bis

9. Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię.
niech Cię kochamy nad życie; 
niech miłością odwdzięczamy 
miłość, której doznawamy. /bis

10. Święta Panno, Twa przyczyna 
niech nam wyjedna u Syna, 
by to Jego narodzenie 
zapewniło nam zbawienie. IbisWcześniejsze:
PÓJDŹCIE BŁOGOSŁAWIĆ PANA
PÓJDZIEMY SZOSAMI, DROGAMI
PÓJDĘ DO NIEBA PIECHOTĄ
POŚLIJ NAS BY OGŁASZAĆ TWOJE KRÓLESTWO
POZWÓL POSŁUCHAĆ
Następne:
PÓJDŹMY, POKŁOŃMY SIĘ PANU
PÓKI ŻYCIA MEGO
PRAGNĘ DZIĘKI SKŁADAĆ CI
PRAGNĘ TOBIE DZIŚ WYŚPIEWAĆ
PRAGNĘ WIELBIĆ CIEBIE