Piosenki religijne

Powrót

SŁAW JĘZYKU TAJEMNICĘ

1. Sław języku tajemnicę 
Ciała i najdroższej Krwi, 
którą jako Łask Krynicę
wylał w czasie ziemskich dni, 
Ten, co Matkę miał Dziewicę, 
Król narodów godzien czci.

2. Z Panny czystej narodzony, 
posłan zbawić ludzki ród, 
gdy po świecie na wsze strony 
ziarno słowa rzucił w lud, 
wtedy cudem niezgłębionym
zamknął Swej pielgrzymki trud.

3. W noc ostatnią, przy Wieczerzy, 
z tymi, których braćmi zwał,  
pełniąc wszystko jak należy, 
czego przepis prawny chciał, 
sam Dwunastu się powierzył, 
i za pokarm z Rąk Swych dał.

4. Słowem, więc Wcielone Słowo 
chleb zamienia w Ciało Swe, 
wino Krwią jest Chrystusową, 
darmo wzrok to widzieć chce. 
Tylko wiara Bożą mową
pewność o tym w serca śle.

5. Przed tak wielkim Sakramentem 
upadajmy wszyscy wraz, 
niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas. 
Co dla zmysłów niepojęte,
niech dopełni wiara w nas.

6. Bogu Ojcu i Synowi 
hołd po wszystkie nieśmy dni. 
Niech podaje wiek wiekowi 
hymn triumfu, dzięki, czci, 
a równemu Im Duchowi 
niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.Wcześniejsze:
SĄ DNI
SĄ CHWILE JAK TA
SZUMIĄ ŁANY ZBOŻA
SZUKAŁEM MIŁOŚCI
SZUKAJCIE WPIERW KRÓLESTWA
Następne:
SŁOŃCE NIECH WSCHODZI
SŁOWO TWOJE LAMPĄ
SŁUCHAJ IZRAELU
SŁYCHAĆ GŁOS STRAŻNIKA W DALI
TA KREW