Piosenki religijne

Powrót

SŁYCHAĆ GŁOS STRAŻNIKA W DALI

   A    E    E7   D C E7
1. Słychać głos strażnika w dali, 
  A  fis  h    E  E7
on woła nas, abyśmy wstali: 
  A fis     h E  A
"Jeruzalem, zbudź się ze snu!" 
    E    E7  D Co E7
Jasny głos w pośrodku nocy 
  A  fis   h   E  E7
podnosi nas ze snu niemocy, 
  A   fis   h E A 
"O panny mądre, stańcie tu! 
   E      A 
Pan młody zbliża się, 
  E       A h  E A
zgotujcie lampy swe, alleluja! 
  E   A fis  E  D
On wzywa was na godów czas, 
  A   fis   h E  A
musicie wyjść naprzeciw Mu."

2. Syjon wstał, zbył się senności, 
a serca im biją z radości, 
gotowi stają już u bram. 
Niebios Pan w Swej prawdy sile, 
z bogactwem łask przyjdzie za chwilę, 
już gwiazda Jego świeci nam. 
Przyjdź, Panie, zbaw od win.
Tyś Jezus, Boży Syn, o Hosanna! 
Do Uczty Swej nas przyjąć chciej,
wesele wieczne w serca wlej.

3. Gloria, głos się już budzi, 
Aniołów śpiew zstąpił do ludzi, 
już grają harfy, bije dzwon. 
Bramy te z pereł dwunastu, 
otwarte są dla nas ku Miastu,
gdzie wśród Aniołów jest Twój tron. 
Nie pojął ludzki duch, 
nie poznał wzrok, ni słuch, co nas czeka. 
Daj stanąć nam i śpiewać tam 
na wieki, gdzie Ty mieszkasz Sam.Wcześniejsze:
SŁUCHAJ IZRAELU
SŁOWO TWOJE LAMPĄ
SŁOŃCE NIECH WSCHODZI
SŁAW JĘZYKU TAJEMNICĘ
SĄ DNI
Następne:
TA KREW
TA ZIEMIA ŚWIĘTA JEST
TAK BOWIEM BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT
TAK JAKOŚ DZIWNIE JEST
TAK MNIE SKRUSZ