Piosenki religijne

Powrót

WIELKI JEST PAN NASZ

Wielki jest Pan nasz godny chwały i czci,  A h E A
a Miasto Boga świętym miejscem jest,    h E fis
radością ziemi Pan.             A D h E7 
Wielki jest Pan i w Nim zwycięstwo dane nam, A h E A
On mocnym swym ramieniem wspiera nas    h E fis
kolana skłońmy swe.             A D h E7 

Wywyższać chcemy Panie, Imię Twe     A cis
i chcemy Ci dziękować          D
za Twą łaskę w naszym życiu.       h E
W Tobie, Panie, pokładamy ufność swą   A cis
jedynie Tyś wszechmocnym Bogiem,     D
tu na ziemi i na niebiosach.       h E7 AWcześniejsze:
WIELKI JEST NASZ BÓG
WIELKI DUCH
WIELE JEST SERC
WIELBIJ, WIELBIJ GO
WIELBIJ PANA, ŚPIEWAJ HYMN
Następne:
WIELKI JEST PAN, POTĘŻNY I PEŁEN ŁASKI
WIELKIE I DZIWNE SĄ DZIEŁA TWOJE
WIELKIEJ CHWAŁY GODZIEN JEST PAN
WIEM PANIE MÓJ
WIEM TO