Piosenki religijne

Powrót

NARODZIŁ SIĘ NAM ZBAWICIEL

1. Narodził się nam Zbawiciel. 
Jezus Chrystus. Odkupiciel, 
w Betlejem, żydowskim mieście, 
z Panny Maryi czystej.

2. Maryja, Panienka czysta, 
porodziła Jezu Chrysta; 
Tegoż w pieluszki powiła 
a do żłobu włożyła.

3. Gdy pasterze w nocy paśli, 
stanął przy nich Anioł jasny. 
Widząc taką jasność Boską, 
bali się trwogą wielką.

4. Rzekł im anioł: "Nie bójcie się, 
ale się z tego weselcie! 
narodził się Zbawiciel wam, 
Który nazwan Chrystus Pan".

5. Tedy Anieli śpiewali 
a wielkim głosem wołali. 
"Chwała Bogu z takiej łaski 
w niebie na wysokości!"

6. Chwała, chwała, Chryste, Tobie 
z Ojcem, z Duchem Świętym w niebie,
żeś się dla nas tak uniżył, 
a lud swój wyswobodził.Wcześniejsze:
NARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS
NAJWYŻSZY, DOBRY, WSZECHPOTĘŻNY PANIE
NAJWYŻSZEMU PANU CHWAŁA
NAJWYŻSZA DOBROĆ
NAJWIĘKSZĄ RZECZĄ
Następne:
NASZ PAN JEST DOBRYM PASTERZEM
NASZ PAN, KTÓRY JEST BOGIEM
NASZE BIODRA PRZEPASANE
NAUCZ NAS ŻYĆ
NAUCZ NAS, PANIE