Piosenki religijne

Powrót

NIE MA PROBLEMU

Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł.  A h
Góry tak wielkiej, by On przesunąć nie mógł  E A (E)
Burzy tak strasznej, by On uciszyć nie mógł.    
Smutku głębokiego, by ukoić nie mógł.

  Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata  A fis h

Wiedz, drogi bracie, że On poradzi i Twym.     E A(E)
Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata
Wiedz, droga siostro, że On poradzi i Twym.Wcześniejsze:
NIE MA INNEGO BOGA
NIE MA CIĘ (DRABINA JAKUBA)
NIE MA BOGA TAKIEGO JAK TY
NIE LĘKAJ SIĘ
NIE DAWAJ MI BOGACTWA
Następne:
NIE MA W NIKIM INNYM
NIE MA W NIM ŻADNEGO WDZIĘKU
NIE MA W ŻADNYM INNYM ZBAWIEMA
NIE MAM NIC
NIE MAM NIC